wtorek, 29 marca 2016

Nierównik kasztaniak

(Alsophila aescularia) - motyl z rodziny miernikowcowatych. Samice tego gatunku są bezskrzydłe, ta na zdjęciu przebywa na złożu jaj w formie pierścienia otaczającego pęd tarniny. Samica pokrywa jaja włoskami z własnego odwłoka.

Alsophila aescularia
Alsophila aescularia

sobota, 26 grudnia 2015

piątek, 25 września 2015

Zarośla na terenach porolnych

składające się z róż, głogów, leszczyny i tarniny są miejscem bytowania nie tylko dużych ssaków, takich jak dzik, ale też tych nieco mniejszych...

Muscardinus avellanarius