niedziela, 3 maja 2015

Barczatka kataks

(Eriogaster catax) składa jaja na pędach tarnin i głogów, rzadziej grusz. Samica pokrywa złoże warstwą włosków pochodzących z jej odwłoka...

Eriogaster catax
Eriogaster catax

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz